بایگانی برچسب ها: تقابل سنت و مدرنیته در معماری.pdf

دانلود مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری

دانلود مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری

مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری تهران شهری با تقابل سنت و مدرنیته یکی از مشکلات تهران دوگانگی اجتماع شهری است که در تمام محورهای زندگی رسوخ کرده است، چیزی شبیه به تقابل سنت و مدرنیته،  آن هم در تمامی جوامع صنعتی ، اداری ، دانشجویی و روشنفکری موجود در شهر پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری: یکی از مشکلات شهر تهران دوگانگی موجود در جامعه آن است که در تمام محورهای زندگی آن رسوخ کرده است، سنت و مدرنیته؛ این دو گانگی در جوامع مختلف مثل جامعه...

ادامه مطلب