بایگانی برچسب ها: تقابل سنت و مدرنیته در معماری.pdf

دانلود مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری

دانلود مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری

مقاله تقابل سنت و مدرنیته در معماری تهران شهري با تقابل سنت و مدرنيته يكي از مشكلات تهران دوگانگي اجتماع شهري است كه در تمام محورهاي زندگي رسوخ كرده است، چيزي شبيه به تقابل سنت و مدرنيته،  آن هم در تمامي جوامع صنعتي ، اداري ، دانشجويي و روشنفكري موجود در شهر پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي و معماري: يكي از مشكلات شهر تهران دوگانگي موجود در جامعه آن است كه در تمام محورهاي زندگي آن رسوخ كرده است، سنت و مدرنيته؛ اين دو گانگي در جوامع مختلف مثل جامعه...

ادامه مطلب