بایگانی برچسب ها: تقسيم بندي و انواع دوپينگ

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی فهرست مطالب * فصل اول * طرح تحقیق۴ * مقدمه ۵ * فصل دوم۸ * تاریخچه دوپینگ۹ * تعریف دوپینگ۱۲ * تقسیم بندی و انواع دوپینگ۱۲ * فصل سوم * دوپینگ خون و عوارض آن۱۷ * فرضیه ها و وسوالات دوپینگ خون۲۷ * فصل چهارم * دوپینگ داروهای محرک ۲۹ * سوالها و فرضیه های دوپینگ دارو محرک۵۴ * فصل پنجم * هورمون های پپتیدی۵۵ * تیروپویتین۶۱ * انسولین۶۲ * ماری جوآنا۶۳ * سوالات و فرضیه های هورمون و مارج جوانا۷۱ * فص...

ادامه مطلب