بایگانی برچسب ها: تقسيم بندي و انواع دوپينگ

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی فهرست مطالب * فصل اول * طرح تحقيق4 * مقدمه 5 * فصل دوم8 * تاريخچه دوپينگ9 * تعريف دوپينگ12 * تقسيم بندي و انواع دوپينگ12 * فصل سوم * دوپينگ خون و عوارض آن17 * فرضيه ها و وسوالات دوپينگ خون27 * فصل چهارم * دوپينگ داروهاي محرک 29 * سوالها و فرضيه هاي دوپينگ دارو محرک54 * فصل پنجم * هورمون هاي پپتيدي55 * تيروپويتين61 * انسولين62 * ماري جوآنا63 * سوالات و فرضيه هاي هورمون و مارج جوانا71 * فصل ش...

ادامه مطلب