بایگانی برچسب ها: تقسيم روسازي به واحدهاي نمونه

دانلود پروژه مديريت روسازي راه

دانلود پروژه مديريت روسازي راه

دانلود پروژه مديريت روسازي راه ( P.M.S ) ابتدا روسازي با استفاده از شاخص‌هاي گوناگون وضعيت كه در برگيرنده‌ي، افت و خيز، ناهمواري و لغزندگي هستند، ارزيابي مي‌شود. آنگاه براساس تحليل اين شاخص‌ها يك گزينه براي اصلاح وضعيت انتخاب مي‌گردد و اين در حالي است كه هيچگونه مقايسه‌اي از نظر هزينه هاي چرخه‌ي عمر بين گزينه‌ها انجام نمي‌گيرد. يكي از مزاياي عمده‌ي اين روش آن است كه گزينه‌ي پيشنهادي كمبودهاي شناسايي شده را برطرف خواهد كرد. عيب اين روش ...

ادامه مطلب