بایگانی برچسب ها: تقويت كننده هاي عملياتي.doc

پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي

پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي

دانلود پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي چكيده مطالب هدف از اين پروژه بررسي مراحل طراحي يك كنترل كننده براي تقويت كننده عملياتي (Op-Amp) با استفاده از روش هاي كنترل مدرن مي باشد . اين سيستم داراي يك ورودي و يك خروجي است چنين سيستمي را SISO مي گويند . (Single Input , Single Output) براي انجام اين عمل لازم است ابتدا رفتار سيستم را بدون فيدبك حالت بررسي كرده و با مشاهده ن...

ادامه مطلب