بایگانی برچسب ها: تقويت كننده هاي عملياتي

پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي

پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي

دانلود پروژه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي چكيده مطالب هدف از اين پروژه بررسي مراحل طراحي يك كنترل كننده براي تقويت كننده عملياتي (Op-Amp) با استفاده از روش هاي كنترل مدرن مي باشد . اين سيستم داراي يك ورودي و يك خروجي است چنين سيستمي را SISO مي گويند . (Single Input , Single Output) براي انجام اين عمل لازم است ابتدا رفتار سيستم را بدون فيدبك حالت بررسي كرده و با مشاهده ن...

ادامه مطلب