بایگانی برچسب ها: تقویت بتن با کامپوزیت

دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن

دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن

دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن فهرست مطالب کامپوزیت ها و برخی کابردهای آن مقدمه فصل۱-تعریف کامپوزیت و مختصری در مورد آن ۱- ۱-تعریف کامپوزیت ۲-۱-مواد اولیه کامپوزیت ها ۳-۱- تقسیم بندی مواد کامپوزیت ۴-۱- نقاط قوت کامپوزیتها ۵-۱- مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت ۶-۱- مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور ۷-۱- آشنایی با چند پروژه کامپوزیتی درایران فصل۲ – آشنایی با تکنولوژی پالتروژن وبرخی از مهمترین الیاف وکامپوزیت ها ۱-۲...

ادامه مطلب