بایگانی برچسب ها: تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

دانلود پروژه جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی بامعدن مقدمه۲ ۱-۱- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا۳ ۱-۲- تاریخچه مطالعات۳ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند۶ ۱-۳-۲-ناحیه زغالی مزینو۶ ۱-۳-۳- ناحیه‌زغالی نایبند۶ ۱-۳-۴- ناحیه زغالی پروده۶ ۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی۷ ۱-۳-۶- وسعت منطقه۷ ۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی۹ ۱-۳-۸- ذخیره۹ ۱-۴- عملیات اکتشافی۹ ۱-۴-۱- نقشه برداری۹ ۱-۴-۲- عملیات حفاری۱۱ ۱-۴-۳-مشخص...

ادامه مطلب