بایگانی برچسب ها: تكثر گرايي در عدالت

دانلود مقاله حكومت اسلامي و انحرافات اجتماعي

دانلود مقاله حكومت اسلامي و انحرافات اجتماعي

حكومت اسلامي و انحرافات اجتماعي فهرست چكيده با توجه به فلسفه سياست، هدف از تشكيل حكومت اسلامي چيست تكثر گرايي در عدالت منابع چكيده در باب «حكومت اسلامي و انحرافات اجتماعي» گفتگويي با جناب دكتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ايشان با محوري خواندن عدالت در ساختار اساسي حكومت‏ها، عدم توفيق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسي قرار دادند. از نظر ايشان قطع جوامع بشري از دامن وحي و تمسك صرف به تجربه بشري، مهمترين عامل در عدم اجراي عدالت است. لذا تنها...

ادامه مطلب