بایگانی برچسب ها: تكثر گرايي در عدالت

دانلود مقاله حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی

دانلود مقاله حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی

حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی فهرست چکیده با توجه به فلسفه سیاست، هدف از تشکیل حکومت اسلامی چیست تکثر گرایی در عدالت منابع چکیده در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها...

ادامه مطلب