بایگانی برچسب ها: تكثير مدل و ساخت مدل صفحه‌اي

دانلود گزارش كارآموزي قالبسازي در شركت قالبسازی فيكس

دانلود گزارش كارآموزي قالبسازي در شركت قالبسازی فيكس

دانلود گزارش كارآموزي قالبسازي در شركت قالبسازی فيكس فهرست مطالب قسمت قالبگيري انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري  ماهيچه گيري تغذيه گيري نسبت ماسه و چسب نحوه در آوردن مدل قالب مرحله مونتاژ و يا ماهيچه گذاري نحوه قالبگيري چرخ قسمت ذوب قسمت عمليات حرارتي و تميز كاري قسمت تخليه درجه ها : قسمت آزمايشگاه : اسپكتروفتومتر : قسمت كنترل كيفي : تجهيزات كارگاه ريخته گري مجتمع آزمايشگاهي و آزمايشگاههاي گروه مواد قالبگيري مدلهاي يك تكه و ساده :...

ادامه مطلب