بایگانی برچسب ها: تكثير مدل و ساخت مدل صفحه‌اي

دانلود گزارش کارآموزی قالبسازی در شرکت قالبسازی فیکس

دانلود گزارش کارآموزی قالبسازی در شرکت قالبسازی فیکس

دانلود گزارش کارآموزی قالبسازی در شرکت قالبسازی فیکس فهرست مطالب قسمت قالبگیری انواع ماسه مورد نیاز برای قالبگیری  ماهیچه گیری تغذیه گیری نسبت ماسه و چسب نحوه در آوردن مدل قالب مرحله مونتاژ و یا ماهیچه گذاری نحوه قالبگیری چرخ قسمت ذوب قسمت عملیات حرارتی و تمیز کاری قسمت تخلیه درجه ها : قسمت آزمایشگاه : اسپکتروفتومتر : قسمت کنترل کیفی : تجهیزات کارگاه ریخته گری مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاههای گروه مواد قالبگیری مدلهای یک تکه و ساده :...

ادامه مطلب