بایگانی برچسب ها: تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

دانلود مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

دانلود مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل فصل ششـم – چـک بلامـحل ۷۰ – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خو...

ادامه مطلب