بایگانی برچسب ها: تكليف شب براي دانش آموزان

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ۱ بیان مسئله ۷ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۰ متغیرهای پژوهش ۱۳ تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴ فرضیه های تحقیق ۱۵ فصل دوم مقدمه ۱۸ قوانین یادگیری از نظر روانشناسان ۲۱ تاثیر تکلیف در یادگیری ۲۳ آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟ ۲۴ ملاک های تعیین تکلیف شب ۲۶ تناسب نوع تکلیف با نوع درس ۲۸ جایگاه تکلیف ۲۸ تصحیح تکلیف ۲۹ تشریح اهداف تکلیف ۳۰ فواید و مضرات تکلیف ۳۰ اهداف تک...

ادامه مطلب