بایگانی برچسب ها: تكنولوژي توليد ماكاروني

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی فهرست مطالب مقدمه و تارتخچه  ……………………….. ۱ فصل اول ۱-۱- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. ۴ ۲-۱- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… ۱۰ ۳-۱- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. ۱۸ ۴-۱- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانه بازدید شده ۲۰ فصل دوم ۲-۱- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. ۲۴ فصل سوم ۱-۳- بخش...

ادامه مطلب