بایگانی برچسب ها: تكنولوژي توليد پيچ

دانلود مقاله تکنولوژی تولید پیچ

دانلود مقاله تکنولوژی تولید پیچ

تکنولوژی تولید پیچ فهرست مطالب فصل اول مقدمه۳ تعریف پیچ۴ معرفی قسمتهای مختلف پیچ۴ معرفی انواع پیچیها۷ الف- پیچهای بین المللی ۹ ب- پیچهای اینچی۱۰ ج- پیچهای لوله‌ای اینچی۱۲ د- پیچهای دنده ذوزنقه‌ای ۱۳ هـ- پیچهای دنده‌ اره‌ای ۱۴ و- پیچهای مخصوص ۱۴ دسته‌بندی بر اساس شکل سرپیچ۱۶ پیچهای حرکتی ۱۷ جنس پیچها۱۸ مهره‌ها۱۹ معرفی قسمتهای مختلف مهره: ۱۹ انواع مهره‌ها۲۰ جنس مهره‌ها۲۱ ضامنها۲۱ فصل دوم: – روشهای تولید پیچ و مهره ۲۴ – تولید ...

ادامه مطلب