بایگانی برچسب ها: تكنولوژي و شبكه اطلاع رساني با سيستم Min

دانلود مقاله تكنولوژي و شبكه اطلاع رساني با سيستم Min

دانلود مقاله تكنولوژي و شبكه اطلاع رساني با سيستم Min

تكنولوژي و شبكه اطلاع رساني با سيستم Min امنیت شبکه: امنیت دشوار است، امنیت گران قیمت است . این دو عبارت بازگو كننده نظرات افرادی است كه برای ارتباطات الكترونیكی خود نیاز مبرم به امنیت را دریافته اندو به دنبال آن هستند. كلمه “امنیت شبكه های تجاری” یا “Enterprice network security” با افزایش درك شركتها از ریسكهای موجود و همچنین توسعه نرم افزارهای كاربردی در محاورات متداول تر شده است. گرچه جمله ذیل در ابتدا ممكن است نگران كننده...

ادامه مطلب