بایگانی برچسب ها: تمدن معماری روم باستان

دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان

دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان

دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان فهرست مطالب Aqueduct Aqueduct Gaurd Palaestra Bath of Caracalla عناصر معماری روم : معابد Maison Carree Mars Ultor Pantheon-Rome Pantheon-Paris Coffers تئاتر Jerash Aspendus Colosseum طاق نصرت و باسيليكا Titus Basilica منابع رم اشاره به سرزمین‌هایی در اروپا و آسیای صغیر دارد که مدتی در دست امپراتوری روم و امپراتوری رم شرقی بود. معمولاً در منابع عربی و اسلامی قدیم منظور از رم سرزمین‌های آسیای...

ادامه مطلب