بایگانی برچسب ها: تمز کردن دوده از نما با شستشو

دانلود پاورپوینت تميز كردن نما

دانلود پاورپوینت تميز كردن نما

دانلود پاورپوینت تميز كردن نما فهرست مطالب در تمیز کردن نمای ساختمان نکاتی را باید رعایت کرد که به شرح زیر می باشد روش تمیز کردن نمای ساختمان تمیز کردن نما با مواد شیمیایی تمز کردن دوده از نما با شستشو پاک کردن اثرات قیر و قطران از روی نمای ساختمان منبع…………. 1- به طور مستلم ، در مواقع بنایی روی سطوح دیوارهای آجری ، سنگهای نما ، اندودهای سیمانی و اندودهای شیمیایی ملات پاشیده می شود که قبل از سکنی گزیدن در ساختمان باید این ملاتها از سطح نما گرفته شود. 2- شوره س...

ادامه مطلب