بایگانی برچسب ها: تمييز كردن انژكتور

دانلود کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک آزمایشگاه GC

دانلود کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک آزمایشگاه GC

کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک آزمایشگاه GC فهرست مطالب فصل اول : آشنایی کمی با مجتمع پتروشیمی اراک ۱-۱ تاریخچه و انگیزه احداث ۱-۲ اهمیت تولیدات مجتمع ۱-۳ خوراک مجتمع ۱-۴ نیروی انسانی ۱-۵ مصارف تولیدات مجتمع ۱-۶ موقعیت جغرافیایی ۱-۷ واحدهای مجتمع ۱-۸ دستاوردهای مهم مجتمع ۱-۹ حفظ محیط زیست ۱-۱۰ اسکان و امکانات رفاهی ۱-۱۱ مجتمع پتروشیمی اراک فصل دوم : گازکروماتوگرافی ۲-۱ مقدمه ۲-۲ تاریخچه ۲-۳ مزایای کروماتوگرافی ۲-۴ اصول دستگاه ...

ادامه مطلب