بایگانی برچسب ها: تنظيم كردن ميل بادامك

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو

گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو این دستورات یک راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامک را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یک تست دقیق کامل شود . اغلب  خرابی های میل بادامک نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامک یا لیفترها :به راهنمای دستی تعمیر موتور جهت آگاهی بیشتر از ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه کنید سوراخهای لیفتر را برای دنده  تخم مرغی شکل زیادی چک کنید . اگر سورا...

ادامه مطلب