بایگانی برچسب ها: تنظيم كننده سكتور گردان

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو(شبکه‌های انتقال توزیع) فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه مفهوم رگولاسیون ولتاژ الف- خطوط انتقال کوتاه ب- خطوط انتقال متوسط ج – خطوط انتقال بلند تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه عوامل افت ولتاژ اهداف فصل دوم  تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها  تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال علل استفاده از شبکه‌های سه فاز انواع...

ادامه مطلب