بایگانی برچسب ها: تنظيم كننده سكتور گردان

اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو

اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو

اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو(شبكه‌هاي انتقال توزيع) فصل اول : مقدمه‌اي در مورد خطوط انتقال و رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه مفهوم رگولاسيون ولتاژ الف- خطوط انتقال كوتاه ب- خطوط انتقال متوسط ج – خطوط انتقال بلند تاثير ولتاژ بر روي ضريب بهره انتقال راه‌حل‌هاي كنترل ولتاژ در شبكه عوامل افت ولتاژ اهداف فصل دوم  تعاريف يك سيستم قدرت و انواع شبكه‌ها  تاثيرولتاژ بر روي ضريب بهره انتقال علل استفاده از شبكه‌هاي سه فاز انواع...

ادامه مطلب