بایگانی برچسب ها: تنقیح مفهوم عندالاستطاعه

دانلود کارتحقیقی بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

دانلود کارتحقیقی بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه چکیده مهریه یکی از مهم ترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قرآن و روایات حدی برای آن در نظر گرفته نشده است. به تبع آن در قانون مدنی هم تعیین آن منوط به تراضی طرفین می باشد. مقدار مهر هر چه باشد مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت آن می شود و ریشه قراردادی ندارد. در ضمن عقد ازدواج نیز مثل سایر عقود می تواند شروطی از جانب طرفین مطرح شود. این شروط یا در رابطه با خود عقد هستند و یا در رابطه با م...

ادامه مطلب