بایگانی برچسب ها: تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست فهرست مطالب مقدمه بخش اول: کلیات ۱-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست ۲-تاریخچه قانونگذاری بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست ۱-عنصر قانونی ۱-۱- ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱-۲- آلودگی آب ۱-۳- آلودگی هوا ۱-۴- آلودگی صوتی ۱-۵- آلودگی خاک ۱-۶- آلودگی شیمیایی وهسته ای ۱-۷- آلودگی ناشی از زباله ونخاله ۱-۸- آلودگی ناشی از پسماندها ۲- عنصر مادی ۲-۱- رفتار مرتکب ۲-۱-...

ادامه مطلب