بایگانی برچسب ها: تهويه و خنک کردن گلخانه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

کشت گلخانه خیار و گوجه فهرست مطالب مقدمه اهميت اقتصادی کشت گلخانه گلخانه ها و تجهیزات آنها محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است. انواع گلخانه ها سيستمهای گرمايی تهويه و خنک کردن گلخانه دستورالعمل ضد عفونی گوجه فرنگی الف.گياهشناسی و منشاء ب. ارقام گوجه فرنگی ج. بسترهاي كاشت د. كوددهي قبل از كاشت ه. توليد نشاء و. مديريت كاشت ز. روشهاي آبياري ط. هرس بوته گوجه فرنگي ي . كوددهي ع . آفات و بيماريها غ. برداشت گوجه فرنگي خيار الف.مشخصات گياهشناسي ب...

ادامه مطلب