بایگانی برچسب ها: تهويه و خنک کردن گلخانه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

کشت گلخانه خیار و گوجه فهرست مطالب مقدمه اهمیت اقتصادی کشت گلخانه گلخانه ها و تجهیزات آنها محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است. انواع گلخانه ها سیستمهای گرمایی تهویه و خنک کردن گلخانه دستورالعمل ضد عفونی گوجه فرنگی الف.گیاهشناسی و منشاء ب. ارقام گوجه فرنگی ج. بسترهای کاشت د. کوددهی قبل از کاشت ه. تولید نشاء و. مدیریت کاشت ز. روشهای آبیاری ط. هرس بوته گوجه فرنگی ی . کوددهی ع . آفات و بیماریها غ. برداشت گوجه فرنگی خیار الف.مشخصات گیاهشناسی ب...

ادامه مطلب