بایگانی برچسب ها: تهویه مطبوع

دانلود پروژه شرکت کویر تایر

دانلود پروژه شرکت کویر تایر

شرکت کویر تایر فهرست مطالب مقدمه۱ اطلاعات عمومی کارخانه ۲ منابع تامین تکنولوژی ۲ منابع تامین ماشین آلات ۳ تاریخچه تایر ۴ فصل اول:خلاصه تحقیق ۷ تاثیرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کویر تایر۹ ترکیب نیروی انسانی ۹ ترکیب سهامداران .۹ مواد تشکیل دهنده تایر۱۰ مراحل تولید ۱۱ فصل دوم : انتخاب، استفاده، نگهداری ۱۵ فصل سوم : بررسی خط تولید ۴۱ بخش اول : خط تولید ۴۳ بخش دوم : نیروگاه بخار ۷۴ بخش سوم : تهویه مطبوع ۱۰۰ بخش چهارم : فاضلاب ۱۱۰ فصل چهار...

ادامه مطلب