بایگانی برچسب ها: تهيه نقشه نهايي شاخص

دانلود پروژه طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب

دانلود پروژه طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب

طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب  فهرست مطالب  ۱-۱مقدمه ۱ ۱-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲ ۱-۲-۱- تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲ ۱-۲-۲- تاریخچه ۲ ۱-۲-۳- عناصر کلیدی برای توسعه GIS 3 ۱-۲-۴ – وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS): 3 ۱-۳- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی: ۴ ۱-۳-۱ نیروی متخصص: ۴ ۱-۳-۲  کامپیوتر: ۴ ۱-۳-۳ داده: ۴ ۱-۴-  داده های مکانی در GIS: 4 ۱-۴-۱-داده های برداری: ۵ ۱-۴-۱-۱- مدل اسپاگیتی: ۵ ۱-۴-۱-۲- مدل توپولوژی: ۶ ۱-۴-۱-۳-...

ادامه مطلب