بایگانی برچسب ها: تهيه نقشه نهايي شاخص

دانلود پروژه طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب

دانلود پروژه طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب

طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب  فهرست مطالب  1-1مقدمه 1 1-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي 2 1-2-1- تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي 2 1-2-2- تاريخچه 2 1-2-3- عناصر كليدي براي توسعه GIS 3 1-2-4 – وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS): 3 1-3- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی: 4 1-3-1 نیروی متخصص: 4 1-3-2  کامپیوتر: 4 1-3-3 داده: 4 1-4-  داده های مکانی در GIS: 4 1-4-1-داده های برداری: 5 1-4-1-1- مدل اسپاگیتی: 5 1-4-1-2- مدل توپولوژی: 6 1-4-1-...

ادامه مطلب