بایگانی برچسب ها: تهيه ی شناساگر های

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی فهرست مطالب هدف کار در آزمايشگاه سلامتی در مرحله ی نخست هشدار ها عبارت هايي كه در هر برگه ي شناسايي مواد مشاهده مي كنيد. آشنايي با خطرات و نكات ايمنی برخي مواد شيميايي پرمصرف درآزمايشگاه شيمی كمك هاي اوليه براي مسموميت با آمونياك هيدرو كلريك اسيد HCl(aq) و گاز هيدروژن كلريد HCl(g) گاز كلر   Cl2  کمک های اوليه براي مسموميت با كلر نيتريك اسيد HNO3  گازهاي NOx گاز گوگرد دي اكسيد SO2 هيدروژن سولفيد H...

ادامه مطلب