بایگانی برچسب ها: تهیه قالب مناسب ستون

دانلود گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون

دانلود گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون فهرست مطالب ۱-اجراء شالوده  ۱-۱)شالوده گسترده ۱-۲)شالوده منفردونواری ۱-۳)نحوه اجرای شالوده ۱-۴)مشخص کردن مکان ستون ۱-۵)بتن ریزی شالوده ۲-اجراء ستون ها ۲-۱)نحوه تهیه آرماتور ستون ۲-۲) تهیه قالب مناسب ستون ۲-۳)بتن ریزی ستون ها ۲-۴)آب باشی ستون ها اجراءشالوده: شالودهها در ساختمان‌های مسکونی، معمولاً به شکل شالوده‌های منفرد و نواری و گسترده هستند. شالوده گسترده: این نوعشالودهمعمولاً در زمین‌هائی مورد است...

ادامه مطلب