بایگانی برچسب ها: تهیه قالب مناسب ستون

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون شالودهها در ساختمان‌هاي مسكوني، معمولاً به شكل شالوده‌هاي منفرد و نواري و گسترده هستند. شالوده گسترده:اين نوعشالودهمعمولاً در زمين‌هائي مورد استفاده قرارمي‌گيرد كه ظرفيت باربري خاك آن بسيار كم باشد. به اين ترتيب اجراي شالوده براي كل سطح سازه ضروري است.در اين نوع شالوده، كل سطح زير سازه را آرماتوربندي مي‌كنند. در اين نوع  شالوده بدليل افزايش لنگر در يك محدوده كم نمي‌توان مي...

ادامه مطلب