بایگانی برچسب ها: توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده

دانلود مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

دانلود مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده فهرست مطالب مقدمه ۱ مبحث اول ۳ تعاریف لغوی اصطلاحات ۳ مبحث دوم ۳ اجرای احکام مدنی ۳ گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. ۴ ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری ۴ ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی ۵ د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. ۵ و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا ۵ گفتار دوم: اصول ح...

ادامه مطلب