بایگانی برچسب ها: توانبخشي مغز و اعصاب

دانلود پروژه توانبخشی مغز و اعصاب

دانلود پروژه توانبخشی مغز و اعصاب

توانبخشی مغز و اعصاب چکیده این کتاب راهنما به عنوان یک ابزار دستوری و آموزشی برای کارآموزان توان بخشی سطح متوسط و پرسنل مراقب اولیه تهیه شد و تا از آن در کارشان با افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند، خانواده های آنها و اعضای جامعه شان استفاده کنند. توالی های رایج پزشکی، فیزیکی، شناختی رفتاری صدمه مغزی یاد آوری شده اند. برای درک بهتر صدمه مغزی و حمایت از پروسه توان بخشی فرد صدمه دیده، کتاب راهنما روی اطلاعات پایه تاکید میکند تا از این طریق به پرستاران ...

ادامه مطلب