بایگانی برچسب ها: توانبخشي مغز و اعصاب

دانلود پروژه توانبخشي مغز و اعصاب

دانلود پروژه توانبخشي مغز و اعصاب

توانبخشي مغز و اعصاب چکيده اين کتاب راهنما به عنوان يک ابزار دستوري و آموزشي براي کارآموزان توان بخشي سطح متوسط و پرسنل مراقب اوليه تهيه شد و تا از آن در کارشان با افرادي که دچار ضربه مغزي شده اند، خانواده هاي آنها و اعضاي جامعه شان استفاده کنند. توالي هاي رايج پزشکي، فيزيکي، شناختي رفتاري صدمه مغزي ياد آوري شده اند. براي درک بهتر صدمه مغزي و حمايت از پروسه توان بخشي فرد صدمه ديده، کتاب راهنما روي اطلاعات پايه تاکيد ميکند تا از اين طريق به پرستاران ...

ادامه مطلب