بایگانی برچسب ها: توربين گاز با بازياب

دانلود پروژه توربین گازی

دانلود پروژه توربین گازی

دانلود پروژه توربین گازی   توربین گازی       فهرست مطالب * فصل اول * كليات و اجزاء توربين گاز * 1-1- توربين گاز * 1-1-1- كمپرسور * 1-1-2- سيستم احتراق * 1-1-2-1- محفظه احتراق * 1-1-2-2- نازل سوخت * 1-1-2-3- جرقه زن * 1-1-2-4- شعله بين * 1-1-2- 5 – لوله هاي مرتبطة شعله * 1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ * 1-1-3- توربين گاز * 1-2- اجزاء فرعي توربين گاز * 1-2-1- اجزاء راه‌انداز * 1-2-2- جعبه دنده * 1-2-3- كوپلينگ * 1-2-4- كلاچ‌...

ادامه مطلب