بایگانی برچسب ها: توربين گاز با بازياب

دانلود پروژه توربین گازی

دانلود پروژه توربین گازی

دانلود پروژه توربین گازی   توربین گازی       فهرست مطالب * فصل اول * کلیات و اجزاء توربین گاز * ۱-۱- توربین گاز * ۱-۱-۱- کمپرسور * ۱-۱-۲- سیستم احتراق * ۱-۱-۲-۱- محفظه احتراق * ۱-۱-۲-۲- نازل سوخت * ۱-۱-۲-۳- جرقه زن * ۱-۱-۲-۴- شعله بین * ۱-۱-۲- ۵ – لوله های مرتبطه شعله * ۱-۱-۲-۶- قطعه انتقال دهنده گاز داغ * ۱-۱-۳- توربین گاز * ۱-۲- اجزاء فرعی توربین گاز * ۱-۲-۱- اجزاء راه‌انداز * ۱-۲-۲- جعبه دنده * ۱-۲-۳- کوپلینگ * ۱-۲-۴- کلاچ‌ها * ۱-۲...

ادامه مطلب