بایگانی برچسب ها: توسعه و نقش‌ها و فعاليت‌هاي مديريتي دولت

دانلود مقاله مديريت نوين و توسعه پايدار

دانلود مقاله مديريت نوين و توسعه پايدار

مديريت نوين و توسعه پايدار فهرست مطالب چكيده مقدمه مفاهيم و ديدگاه‌هاي توسعه تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتي و پايدار مديريت و توسعه افقهاي آينده مفاهيم توسعه و مديريت مديريت دولتي و توسعه توسعه و نقش‌ها و فعاليت‌هاي مديريتي دولت سياستگذاري و تصميم‌گيريها توسعه پايدار و مديريت دولتي نظام اداري توسعه نتيجه‌گيري چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر  مقدمه : نتیجه : منابع و مآخذ مورد استفاده: چكيده توسعه پايدار، مفهوم جد...

ادامه مطلب