بایگانی برچسب ها: توسعه پايدار و مديريت دولتي

دانلود مقاله مدیریت نوین و توسعه پایدار

دانلود مقاله مدیریت نوین و توسعه پایدار

مدیریت نوین و توسعه پایدار فهرست مطالب چکیده مقدمه مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار مدیریت و توسعه افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریت مدیریت دولتی و توسعه توسعه و نقش‌ها و فعالیت‌های مدیریتی دولت سیاستگذاری و تصمیم‌گیریها توسعه پایدار و مدیریت دولتی نظام اداری توسعه نتیجه‌گیری چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر  مقدمه : نتیجه : منابع و مآخذ مورد استفاده: چکیده توسعه پایدار، مفهوم جد...

ادامه مطلب