بایگانی برچسب ها: توسعه کارآفرینی زنان در ایران

دانلود مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

دانلود مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

توسعه کارآفرینی زنان در ایران فهرست مطالب سمینار توسعه‌‌ کارآفرینی زنان در ایران برگزار شد نگرشی نو به کارآفرینی زنان در ایران چالش های فراروی زنان کارآفرین در آینده سمینار توسعه‌‌ کارآفرینی زنان در ایران برگزار شد سمینار توسعه کار‌آفرینی زنان ایران تحت عنوان ” کارآفرینی زنان و چالش های پیش رو” در دانشگاه شیراز و با حضور مدیران کار‌آفرین و مسئولان مرکز کار‌آفرینی دانشگاه برگزار شد. به گزارش ایونا ، دبیر مرکز کارآفرینی دانشگاه ...

ادامه مطلب