بایگانی برچسب ها: توقعات ساكنان،گردشگران و مديران منطقه آزاد

پروژه مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان

پروژه مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان

مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان،گردشگران و  مديران منطقه آزاد كيش فهرست مطالب پيشگفتار فصل اول ـ طرح مسئله – بيان و شرح مسئله ………………………….. – اهداف پژوهش الف- هدف اصلي……………………………….. ب- اهداف فرعي……………………………….. – زمينه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (س...

ادامه مطلب