بایگانی برچسب ها: توليد الكل از خرما

دانلود طرح كارآفريني توليد الكل از خرما

دانلود طرح كارآفريني توليد الكل از خرما

طرح كارآفريني توليد الكل از خرما طرح كارآفريني توليد الكل از خرما كارآفريني عبارت است از (مهندسي مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ ) . مديران متعارف مي كوشند در درون يك مثلث قبلاً تشكيل شده فعاليت كنند  ، اما كار آفرينان مي كوشند ابعاد  مثلث فناوري را تغيير دهند و مثلث فن آوري به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردي كه روش­ها ممكن است سير انحطاطي پيدا كنند كه ضلع روش كوچك مي شود – مثلث فناوري – و بنابراين توانمندي فناوري كاهش مي...

ادامه مطلب