بایگانی برچسب ها: توليد الكل از خرما

دانلود طرح کارآفرینی تولید الکل از خرما

دانلود طرح کارآفرینی تولید الکل از خرما

دانلود طرح کارآفرینی تولید الکل از خرما پیشگفتار کارآفرینی عبارت است از (مهندسی مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ ) . مدیران متعارف می کوشند در درون یک مثلث قبلاً تشکیل شده فعالیت کنند  ، اما کار آفرینان می کوشند ابعاد  مثلث فناوری را تغییر دهند و مثلث فن آوری به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردی که روش­ها ممکن است سیر انحطاطی پیدا کنند که ضلع روش کوچک می شود – مثلث فناوری – و بنابراین توانمندی فناوری کاهش می یابد  . در عموم مو...

ادامه مطلب