بایگانی برچسب ها: توليد برق بدون مصرف سوخت.ppt

دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت مقدمه یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی را...

ادامه مطلب