بایگانی برچسب ها: توليد برق به روش دوطرفه

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي

دانلود پروژه نيروگاه جذر و مدي نيروگاه جذر و مدي فهرست مطالب * فصل اول * انرژيهاي قابل حصول از دريا * 1-1- معرفي انرژي هاي قابل حصول از درياها * 1-2- انرژي جزر ومد دريا * 1-3- انرژي امواجدريا * ويژگي هاي منبع * 1-3-1- مبدل هاي انرژي امواج * 1- طرح ستون نوسانگر آب (OWC) * 2- طرح ماشين شناور موج- نيرو * 3- طرح ژنراتور نوع دلفين * 1-3-2- اثرات زيست محيطي * 1-3-3- نتيجه گيري * 1-4- انرژي حرارتيدريا * 1-4-1- تكنولوژي حرارتي درياها * تكنولو...

ادامه مطلب