بایگانی برچسب ها: توليد ناب با تكيه بر اصول چهارده گانه تويوتا

دانلود پروژه تولید ناب با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

دانلود پروژه تولید ناب با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

دانلود پروژه تولید ناب با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا تولید ناب با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا هدف نهایی مدیران مؤسسات تولیدی یا خدماتی بقاء و رشد سازمان خود می باشد. از جمله عوامل اثر گذار بر استراتژی«سود آوری بلند مدت» در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی می باشند عبارتند از: ۱- رضایت مشتری ۲- رقبا ۳- تکنولوژی ۴- نیروی انسانی ۵- سیاست گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت ۶- هزینه ۷- کیفیت ۸- سود خالص و غیره رضایت مشتری مهمترین نگرانی ...

ادامه مطلب