بایگانی برچسب ها: توليد پاكتر و توسعه پايدار

دانلود پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست فهرست مطالب:                                                         مقدمه فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی ۱-۱-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران۱۳ ۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست ۱۵ ۳-۱- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ۱۵ ۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی ۱۶ ۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان۲۲ ۶-۱- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ۲۲ ۱-۶-۱-  ساختارهای حمای...

ادامه مطلب