بایگانی برچسب ها: تولید آبمیوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات ) فهرست مطالب چکيده ١ ١- معرفي محصول ٢ ١- مشخصات کلي محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١ ٣- شرايط واردات ٣ -١ ٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١ ٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١ ٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١ ٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١ ٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١ ٢- وضعيت...

ادامه مطلب