بایگانی برچسب ها: تولید اتانول صنعتی.ppt

دانلود طرح توجیهی تولید اتانول

دانلود طرح توجیهی تولید اتانول

دانلود طرح توجیهی  تولید اتانول (الکل سوختی) فرایند تولید اتانول مورد استفاده در نوشابه‌های الکلی توسط فرایند تخمیر از متابولیسم گلوکز توسط گونه مخصوصی از مخمرها در غیاب اکسیژن تولید می‌شود و در پایان فرایند تخمیر غلظت اتانول را با تقطیر بالا می‌برند. برای مخلوط اتانول با آب بالاترین نقطه آزئوتروپ جوش برای 95% الکل و 5% آب است. بنابراین جزء تقطیر شده مخلوط اتانول و آب نمی‌تواند خالصتر از 95 درصد باشد. برای تولید اتانول خالص‌تر ، مقدار کمی ...

ادامه مطلب