بایگانی برچسب ها: تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی فهرست مطالب مقدمه ۳ معرفی و شناخت محصول ۳ تاریخچه پیدایشمحصول ۳ نام تجاری محصول ۴ ۴ ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد کاربرد پودر و روغن ماهی ۴ وضعیت تولید محصول در داخل ۴ استاندارد های مرتبط ۵ کیفیت های مختلفمحصول ۵ عمر مفید محصول ۶ مواد اولیه مورد نیاز ۶ فانوسماهیان ۷ ذخیره فانوسماهیان در آبهای ایران ۷ تحلیل های سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی پیرامون صید فانوسماهیان ۷ کالاهای جایگزین پودر م...

ادامه مطلب