بایگانی برچسب ها: تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی    فهرست مطالب مقدمه 5 تاریخچه سنگ‌های قیمتی در ایران6 موضوع فعاليت طرح13 سرمايه گذاري طرح هزینه های سالیانه طرح 15 تسهیلات سرمایه ثابت21 منابع و ماخذ 29 مقدمه: گردش نقدينگي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان سالانه بالغ بر 600 ميليارد دلار مي باشد و در اين ميان بخش عمده اي از آن سهم اشغالگر قدس است. رؤیم اشغال گر قدس عليرغم وسعت كم و نداشتن منابع سنگ هاي قيمتي با ارزش از نظر تجارت جهاني نقش عمده اي را ا...

ادامه مطلب