بایگانی برچسب ها: تولید شیشه خم خودرو.doc

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول 1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول 1-1-2 نام و کاربرد محصول 2-1-2 طبقه بندی محصول 3-1-2 مشخصات فنی محصول 4-1-2 شماره تعرفه گمرکی 5-1-2 استاندارد محصول 2-2 کالاهای قابل جانشین 3-2 بررسی بازار و قیمت فروش 1-3-2 بررسی روند مصرف 2-3-2 بررسی روند واردات و صادرات 3-3-2 بررسی قیمت فروش محصول مشابه طرح تو...

ادامه مطلب