بایگانی برچسب ها: تولید شیشه خم خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو

دانلود طرح توجیهی تولید شیشه خم خودرو فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول ۱-۲ تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول ۱-۱-۲ نام و کاربرد محصول ۲-۱-۲ طبقه بندی محصول ۳-۱-۲ مشخصات فنی محصول ۴-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵-۱-۲ استاندارد محصول ۲-۲ کالاهای قابل جانشین ۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش ۱-۳-۲ بررسی روند مصرف ۲-۳-۲ بررسی روند واردات و صادرات ۳-۳-۲ بررسی قیمت فروش محصول مشابه طرح توجیه...

ادامه مطلب