بایگانی برچسب ها: تولید شیشه های دو جداره

مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره

مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره

مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و کاربرد آن فهرست مطالب فصل اول: ۹ معرفی ۹ ۲-۱- سرمایه این طرح: ۱۰ ۴-۱- معرفی محصول : ۱۱ اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ: ۱۲ مراحل صدور پروانه بهره برداری: ۱۲ فصل دوم: ۱۵ تحلیل صنعت ۱۵ ۲-۲- سیر کسب و کار شیشه دوجداره در ایران: ۱۷ ۳-۲- پیشرفتهای تکنولوژیکی شیشه دوجداره: ۱۹ ۲- شیشه دوجداره: ۳۰ فصل سوم: ۳۳ تجزیه و تحلیل بازار ۳۳ ۳-۳- توزیع جغرافیایی بازار و وضع رقابتی بازار: ۳۵ ۴-۳- کالاها...

ادامه مطلب