بایگانی برچسب ها: تولید فروسیلیسیم

دانلود پروژه تولید فروسیلیسیم

دانلود پروژه تولید فروسیلیسیم

فرآیند تولید فروسیلیسیم فهرست مطالب فصل اول: ویژگیهای عمومی ۵ ۱-۱- مقدمه ۵ ۲-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی سیلیسیم ۵ ۳-۱- سیلیسیم و صنعت ۸ ۱-۳-۱- صنایع متالورژی ۸ ۲-۳-۱- صنایع الکترونیکی ۱۶ ۳-۳-۱- سایر صنایع ۱۶ فصل دوم: مواد اولیه ۱۷ ۲-۲- مواد حاصل سیلیسیم ۱۹ ۳-۲- کوارتز ، کوارتزیت و به میزان کمی کالسه دوان (‌Chalcedony)‌ ۲۱ ۴-۲- کوارتزیت ۲۳ ۵-۲- کالسه دوان (‌Chalcedony) 25 6-2- مواد حامل کربن ۲۵ ۷-۲- کک نفتی و کک قیری ۳۰ ۸-۲- کک متالورژ...

ادامه مطلب