بایگانی برچسب ها: تولید مبل

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل فهرست  مطالب فصل اول  مقدمه  ۱ عنوان  ۱ روش های تبلیغاتی و بازاریابی ۲ توجیه اقتصادی ۲ روش تأمین منابع مالی  ۳ فصل دوم مشخصات نیروی انسانی ۳ چارت تشکیلاتی و سازماندهی ۴ کروکی کارگاه ۵ فصل سوم گزارش بازدید۶ فهرست تجهیزات ۶ فهرست مواد مصرفی ۷ فصل چهارم برآورد هزینه حقوق ۷ صورتحساب سود ( زیان ۸ برآورد سرمایه ۸ ترازنامه ۹ فصل پنجم بازپرداخت بدهی ها ۹ نمودار فروش ، سود ، هزینه ها۱۰ برنامه زمان بندی شده اجرای ...

ادامه مطلب