بایگانی برچسب ها: تولید مصنوعات چوبی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی

طرح کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی فهرست مطالب فصل اول: شرح فعالیت ۳ ۱) شرح توصیفی ۳ ۱-۱- تاریخچه مصرف چوب: ۳ ۱-۲- تاریخ بهره برداری از چوب ۵ ۱-۳- صنعت چوب در عصر حاضر ۶ ۱-۴- مقدمه ای بر توجیه فنی پروژه تولید مبلمان: ۸ ۳) برنامه ها و قیمت گذاری ۱۱ ۳-۱- طرح پروژه تولید مبلمان ۱۱ ۳-۲- ظرفیت واقعی مورد انتظار کارگاه: ۱۲ ۳-۳- برنامه ریزی سود: ۱۲ ۳-۴- هزینه های استاندارد: ۱۳ ۳-۵- هزینه یابی: ۱۴ فصل دوم: خلاصه مدیریتی ۱۴ فصل سوم: نیروی انسانی ۱...

ادامه مطلب