بایگانی برچسب ها: تولید مصنوعات چوبی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی

طرح کارآفرینی تولید مصنوعات چوبی فهرست مطالب فصل اول: شرح فعاليت 3 1) شرح توصيفي 3 1-1- تاريخچه مصرف چوب: 3 1-2- تاريخ بهره برداري از چوب 5 1-3- صنعت چوب در عصر حاضر 6 1-4- مقدمه اي بر توجيه فني پروژه توليد مبلمان: 8 3) برنامه ها و قيمت گذاري 11 3-1- طرح پروژه توليد مبلمان 11 3-2- ظرفيت واقعي مورد انتظار كارگاه: 12 3-3- برنامه ريزي سود: 12 3-4- هزينه هاي استاندارد: 13 3-5- هزينه يابي: 14 فصل دوم: خلاصه مديريتي 14 فصل سوم: نيروي انساني...

ادامه مطلب