بایگانی برچسب ها: تولید میکروفن کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی تولید میکروفن کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی تولید میکروفن کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی تولید میکروفن کامپیوتر فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول ۱-۲ تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول ۱-۱-۲ نام و کاربرد محصول ۲-۱-۲ طبقه بندی محصول ۳-۱-۲ مشخصات فنی محصول ۴-۱-۲ بسته بندی ۵-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۶-۱-۲ استاندارد محصول ۲-۲ کالاهای قابل جانشین ۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه ۱-۳ معرفی روشهای مختلف تولید ۲-۳ تشریح فرایند تولید منتخب ۳-...

ادامه مطلب