بایگانی برچسب ها: تولید پارکت کف

دانلود طرح توجیهی تولید پارکت کف

دانلود طرح توجیهی تولید پارکت کف

دانلود طرح توجیهی تولید پارکت کف فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول 1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول 1-1-2 نام و کاربرد محصول 2-1-2 طبقه بندی محصول 3-1-2 مشخصات فنی محصول 4-1-2 بسته بندی 5-1-2 شماره تعرفه گمرکی 6-1-2 استاندارد محصول 2-2 کالاهای قابل جانشین 3-2 بررسی بازار و قیمت فروش فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه 1-3 معرفی روشهای مختلف تولید 2-3 تشریح فرایند تول...

ادامه مطلب